ergomentors absolutte kernekompetence er tilretning af pc-arbejdspladser.
Men vi tilretter naturligvis også arbejdspladser i fx laboratorier, callcentre og alle mulige andre steder.

Vi indstiller møbler og udstyr, så det passer til den enkelte medarbejder og dennes arbejdsfunktioner. Samtidig inspirerer vi medarbejderen til at anvende hensigtsmæssige sidde- og arbejdsstillinger samt varierede arbejdsrutiner.

Har medarbejderen fysiske gener – enten de er arbejdsrelaterede eller ej – råder vi mht. egne handlemuligheder til afhjælpning/aflastning af disse gener.

Rådgivningen bygger på dialog og såvel medarbejderens som vores erfaringer.

Vi gør meget ud af at rådgive om skærmbriller, fordi rigtige skærmbriller ofte er en forudsætning for hensigtsmæssige arbejdsstillinger og mulighederne for at skifte siddestilling.

Vores rådgivning dækker også medarbejdere med kroniske sygdomme, nedsat syn, større eller mindre handicap og medarbejdere i flex-job. Har medarbejderen særlige behov anbefales nødvendigt udstyr.

I tilfælde, hvor en medarbejder får en diskus prolaps eller fx kommer ud for en trafikulykke, rykker vi hurtigt ud og skaber de optimale betingelser for, at vedkommende kan passe sit arbejde på trods af skaden. Er der behov for det, trækker vi i de rigtige tråde, så udstyr og evt. lånestol når hurtigt frem.

Det er også muligt at booke mig til en personlig 1-1 rådgivning på telefonen eller via videokald (Zoom) – læs mere her.