ergomentor rådgiver indkøbsfunktion og arbejdsmiljøudvalg, så standardmøbler og udstyr lever op til Arbejdstilsynets krav og anbefalinger.

Vi er i al beskedenhed rigtig gode til at foreslå møbler og udstyr, der fremmer trivsel og et godt arbejdsmiljø. Vi hjælper virksomheden til at få mest mulig funktionalitet og ergonomi for pengene.

Det er langt fra altid de dyreste løsninger, der er de bedste. Og det er heller ikke alle funktioner og finesser, der er pengene værd. Man kommer rigtig langt med helt enkle løsninger.

Ergomentors indkøbsrådgivning og anbefaling af udstyr er aldeles uvildig. Det vil sige, at vi går efter den optimale løsning for medarbejder og for virksomhed. vi har af princip ingen økonomiske interesser har i, hvor en evt. ordre placeres.

Hvis vi peger på en konkret leverandør, er det alene for at gøre det nemt for virksomheden.

Det er en naturlig del af vores rådgivning at tilsigte, at de fysiske rammer i størst muligt omfang tilgodeser de af virksomhedens medarbejdere, gæster og kunder, der fx har et alvorligt problem med nakke eller ryg. Vi kalder det arbejdspladstilgængelighed.