Faglig rådgiver for Arbejdsmiljøudvalget

Når ergomentor sidder med ved bordet, bliver arbejdet i arbejdsmiljøudvalget tilført vigtig viden og erfaring. Få professionel hjælp til at forebygge smerter i muskler og led samt indkøbe inventar, IT-udstyr og software, der lever op til Arbejdstilsynets krav.

Ergomentor hjælper også gerne arbejdsmiljøudvalget med at implementere effektiv træning på arbejdspladsen, vælge leverandører af sundhedsydelser, skærmbriller mv.

Kurser for arbejdsmiljørepræsentanter, der gerne vil gøre en forskel

Ergomentor lærer virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter at yde kvalificeret 1. hjælp til kolleger med fx musearm og akutte rygsmerter. Samtidig klædes de på til at rådgive om valg af mus, indstilling af stole, opmåling til skærmbriller og andre væsentlige arbejdsmiljøopgaver. Undervisningen er både teoretisk og praktisk.

Arbejdspladstilgængelighed

Mange medarbejdere har ryg- eller nakkelidelser, der giver dem problemer med at sidde. Ligesom en del medarbejdere har en skade eller slitage i benenes led, som giver dem besvær med at sidde eller med at rejse sig/sætte sig ned.

De samme problemer oplever en del gravide pga. bækkenløsning.

Vi kan hjælpe med at sikre disse medarbejdergrupper gode arbejdsbetingelser – både ved deres egen arbejdsplads og i mødelokaler mv.

Erfaringerne viser, at det kommer alle brugergrupper til gode, når fællesfaciliteter indrettes, så svage grupper i videst mulig omfang kan bruge dem.

Vi rådgiver om både indretning af individuelle arbejdspladser, mødefaciliteter, projektrum, undervisningslokaler, reception og kantine mv.

Produktdesign – design for alle / inclusive design

Når produktionsvirksomheder og produktdesignere formgiver deres produkter, så de er nemme at bruge, hvis man har en skade, en sygdom eller et handicap, så bliver produkterne automatisk også bedre at bruge for alle andre.

Vi bruger gerne vores omfattende viden om ergonomi og forebyggelse af fysiske belastninger til at bistå ved udvikling og formgivning af møbler, værktøj, maskiner, redskaber og lign.

Bygherrerådgivning

Skal virksomheen bygge, ombygge, leje eller nyindrette firmadomicilet, kan vi hjælpe med konkret viden om, hvordan indretning, inventar, lys mv. vælges og optimeres, så indeklimaproblemer og arbejdsrelaterede gener i øjne og bevægeapparat forebygges.

Vi ved, hvordan man vælger møbler, inventar og udstyr, der sikrer at alle – såvel medarbejdere som kunder – befinder sig godt i virksomheden – også selv om de evt. har en fysisk skavank eller et handicap.

Vi bistår også gerne arkitekter, der ønsker inspiration til at indrette ergonomisk hensigtsmæssige kontorer, storrum, mødelokaler og receptioner mv.

Ledelsesrådgivning

Ønskes en samlet plan for virksomhedens arbejdsmiljøindsats eller en prioritering af sundhedsfremmeindsatsen, rådgiver vi gerne ledelse, bestyrelse såvel som arbejdsmilljøorganisation.

Vi ved, hvad god arbejdsmiljøledelse er, og hvor ressourcerne bedst investeres, når man ønsker lavt sygefravær og høj grad af trivsel og medarbejdertilfredshed.

Vi kalder det i al beskedenhed for arbejdsmiljøoptimering.