Persondatapolitik2019-02-26T14:55:49+00:00

Persondatapolitik / ergomentor

Kryptering af mails indeholdende særlige personoplysninger i form af helbredsoplysninger 

Når vi afrapporterer ergonomiske konsulentopgaver, indeholdende rapporten ofte en eller anden form for helbredsoplysninger om kundevirksomheders medarbejdere. Vi sender derfor alle skriftlige afrapporteringer som sikker mail / krypteret mail.

Vi anvender og opbevarer kun følgende relevante og nødvendige persondata:

Almindelige personoplysninger om kundevirksomheders medarbejdere:
Navn, arbejdstelefon, arbejdsmail, evt. mobilnummer (hvis medarbejderen selv har givet os det) samt afdelingsmæssigt tilhørsforhold/fysisk placering i virksomheden.

Særlige personoplysninger:
Helbredsoplysninger som enten medarbejderen selv eller virksomheder oplyser os om mundtligt eller skriftligt.

Tavshedspligt og opbevaring af

Vi anvender og opbevarer alene persondata med det formål at hjælpe medarbejderen og virksomheden bedst muligt med at forebygge og nedbringe arbejdsrelaterede fysiske gener, minimere ergonomiske udfordringer og løse andre arbejdsmiljømæssige problemer.

Vi har tavshedspligt og udveksler alene ovennævnte personoplysninger med kundevirksomhedens HR-funktion, arbejdsmiljøorganisation eller anden kontaktperson i virksomheden, som vi har fået udpeget.

Vi bruger ikke indsamlede persondata til markedsføringsformål, og vi videregiver aldrig personoplysninger til 3. part, med mindre vi er blevet bedt om at hjælpe kundevirksomheden eller medarbejderen med at ansøge dennes bopælskommune om personlige arbejdsredskaber eller hjælpemidler til brug på arbejdspladsen (specialstol, ergonomisk udstyr og lign.).

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige:

Håndskrevne noter og papirdokumenter opbevares på betryggende vis under lås og slå. Materialet bliver makuleret, når det ikke længere er nødvendigt, og senest efter 2 år. Elektroniske rapportfiler i fx Excel og Word samt alle mails modtaget fra og sendt til kundevirksomheder slettes efter 5 år.

Vi sletter naturligvis persondata hurtigst muligt, hvis en medarbejder henvender sig med ønske om dette. Henvendelsen skal være skriftlig, indeholde oplysninger om arbejdssted og tidsperiode samt være underskrevet af medarbejderen:

Aprilis Arbejdsmiljø IVS, ergomentor.dk IVS
Borgerdiget 53 A
2730 Herlev

Sådan anvender vi cookies på ergomentor.dk

Teknisk nødvendige cookies:
Vi bruger cookies, som anvendes til at genkende dig, når du besøger vores hjemmeside. Derudover bruger vi et cookie-script til at se, om du er blevet informeret omkring hjemmesidens brug af cookies. På den måde undgår du at skulle godkende vores brug af cookies hver gang, du besøger ergomentor.dk.

Marketing- og optimerings-cookies:
Vi anvender Google Analytics til at analysere, hvordan du og andre, der besøger ergomentor.dk anvender hjemmesiden. De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.
Vi anvender også en cookie ved visning af vores film på videotjenesterne YouTube og Vimeo.
Med disse cookies registrerer YouTube og Vimeo, hvilke videoer du har set, og hvor meget af dem du har set.

En cookie kan ikke indeholde virus, den er derfor ikke farlig for din computer, men du kan til enhver tid selv slette de cookies, du har liggende på din computer.

Kontakt ergomentorVi kontakter dig hurtigt og senest førstkommende arbejdsdag.
 

 

Om ergomentor

“ ergomentor yder uvildig og professionel rådgivning om ergonomi, arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader og nedslidning”