• Placer din skærm vinkelret på vinduerne, så du undgår modlys/blænding fra udelyset. En vis afstand mellem skærm og vinduer er også nødvendig: 2 m er minimum.

Det er bedre at sidde delvist med ryggen vendt mod vinduerne, end det er at sidde, så du kan kigge ud af vinduerne.

  • Effektiv solafskærmning i form af lystætte gardiner, persienner el. lign. er nødvendig. Vinduerammer og –karme bør være matte og farvede (ikke hvide) for at undgå genskin.
  • For at sikre de bedste synsforhold ved skærmarbejde skal rumbelysningen/loftbelysningen være blændfri, dvs. bestå af up-light uden synlige lyskilder. Loftlys og andre lamper må ikke ”skære i øjnene”.

Hvis du slapper mere af i øjnene, når du skygger med hånden over øjnene (”kasket-prøven”), er du sandsynligvis udsat for blænding fra loftarmaturerne.

  • Tilstrækkeligt lys sikres ved at kombinere godt loftlys med bordlamper med asymmetrisk lys.

Asymmetrisk lys vil sige, at lampen lyser skråt frem i lampehovedets retning, så genskin i skærmen kan undgås. Hvis du sidder i storrum, og I har sidde-stå borde, bør din og andres bordlampe desuden være specielt udformet, så den ikke kan blænde din ”nabo”, når du står op og arbejder.

Hvis du eller dine kolleger konsekvent foretrækker at have loftlyset slukket, er det måske fordi det blænder og/eller flimrer. Lamper, der tænder med ”forsinkelse”, når man trykker på lyskontakten, ”flimrer”.

Glødelamper, krystalpærer, diodelamper (LED), hallogenpærer, samt lamper med lavenergilyskilder forsynet med højfrekvente forkoblinger, flimrer ikke. Roligt lys udmærker sig bl.a. ved at være mindre trættende for øjnene og for hjernen.

Man har kunnet påvise, at fx børnehavebørn, der opholder sig i rum med kvalitetsbelysning, har nemmere ved at fokusere deres opmærksomhed og støjer mindre. Det er svært at tro, at det ikke også skulle virke positivt ind på voksne.