Mange kontor- og administrationsvirksomheder har problemer med indeklimaet.

Mange indeklimagener kan løses ved at sørge for tilstrækkelig rengøring, god udluftning og en tilpas lufttemperatur.

Luft ud! Det gør vi derhjemme, og det bør vi også gøre på jobbet.

Udluftning forbedrer luftkvaliteten og mindsker bl.a. forekomsten af øjenirritation, slimhindeirritation og hovedpine. I storrum kan det være svært at ”få lov til” at lufte ordentlig ud – aftal en ordning, hvor der fx bliver luftet grundigt ud om morgenen og i løbet af frokostpausen.

Hold lufttemperaturen på 20-22 grader. Det forbedrer også luftkvaliteten mærkbart.

Er det sollyset, der giver anledning til for høj indetemperatur, bør solafskærmningen være i brug fra det øjeblik, solen rammer vinduerne, hvilket godt kan være endog meget tidligt.

I sommerhalvåret kan udluftning/gennemtræk i nattetimerne/de tidlige morgentimer (natkøling) medvirke til en generel sænkning af indetemperaturen.

I forbindelse med APV rådgiver ergomentor ofte om løsning af indeklimaproblemer.