Vi følger en enkelt medarbejder eller et team under udførelsen af arbejdsfunktioner, som medarbejderne og/eller virksomheden definerer som særligt belastende. I dialog med medarbejderne analyserer vi arbejdsstillinger og -bevægelser samt eksisterende udstyr og værktøj. Endelig kommer vi med konkrete anbefalinger til aflastende foranstaltninger og mere hensigtsmæssige arbejdsrutiner fx når det gælder løft/tunge løft, manuel transport og andre fysisk krævende arbejdsopgaver.

Vi har løst denne type opgaver for bl.a. FOA, Greve Forsyning, Ejendomsforeningen Danmark og ST Aerospace Solutions A/S.